Szanowni Państwo

W związku z uregulowaniami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pliki cookies:

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies dla celów związanych z usprawnieniem jej funkcjonowania oraz dla celów marketingowych administratora danych. Jeżeli nie chcą Państwo aby pliki cookies zapisywały się na Państwa komputerze prosimy o zapoznanie się z Polityką cookies, gdzie znajdują się informacje odnośnie zmiany ustawień przeglądarki w celu wyłączenia plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies może powodować wolniejsze działanie strony na Państwa urządzeniu.

Administrator:

Administratorem Państwa danych jest Mariusz Majewski z siedzibą w Zawierciu, ul. Ściegiennego 10.

Dane kontaktowe administratora:

  1. Ściegiennego 10 Zawiercie, mariuszmajewski@icloud.com

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – dobrowolna zgoda
  • świadczenie usług drogą elektroniczną – niezbędność danych do świadczenia usług

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne niż administrator podmioty, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W szczególności odbiorcami danych mogą być organu administracji publicznej i samorządowej, sądy i inne organy oraz instytucje państwowe.

Zgoda

Przetwarzanie danych osobowych dla innych niż w/w celów oraz ich przekazywanie innym niż w/w odbiorcy może odbywać się wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną w sposób dobrowolny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli nastąpi zmiana celu przetwarzania danych osobowych zostaną Państwo poproszeni o udzielenie takiej zgody.

Czas przetwarzania danych:

  • przy świadczeniu usług – przez czas niezbędny do zakończenia umowy;
  • przy działaniach marketingowych, w tym profilowaniu i analityce – do chwili wycofania zgody.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem przez administratora w/w danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie

Cofnięcie zgody

Oświadczenie o cofnięciu zgody może być złożone w dowolnym momencie. Oświadczenie należy złożyć administratorowi bezpośrednio lub z wykorzystaniem w/w danych adresowych.

Dane niezbędne do realizacji umowy

Podanie przez Państwa niektórych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku nieprzekazania niezbędnych danych realizacja umowy nie będzie możliwa. Dane zbędne dla realizacji umowy nie są wymagane do jej zawarcia – niepodanie tych danych nie ma wpływu na realizację umowy.

Więcej informacji w przedmiocie przetwarzania danych znajdą Państwo w Polityce prywatności.