Bierne wdychanie podczas e-palenia a bierne palenie.

Ukazała się publikacja dotycząca biernego chmurzenia. W badaniu wzięła udział grupa 30 osób: 10 osób palących tradycyjne papierosy oraz 20 osób palących papierosy elektroniczne (po 10 osób do mentoli oraz zwykłych).

Test przeprowadzono w pokoju konferencyjnym o powierzchni 40 m3. Pobrano próbki powietrza w pokoju przed rozpoczęciem testu, po jego zakończeniu. Dodatkowo pobrano próbki wydychanego powietrza przez każdą z osób biorących udział w teście. Wyniki testu dały jasną odpowiedź, że chmura z e-palenia zawiera 75% wody, 1/4 gliceryny oraz śladowe ilości nikotyny.

Jest zatem jasne, że w przypadku e-palenia nie występuje problem palenia biernego tak jak w przypadku palenia papierosów tradycyjnych.