CBD a autyzm

Naukowcy znaleźli nowe dowody sugerujące, że medyczna marihuana może być alternatywną terapią dla dzieci ze spektrum autyzmu. Naukowcy leczyli dzieci z autyzmem CBD u 80% badanych dzieci poprawił się stan ich zdrowia. Istnieje również szereg innych badań, które wskazują, że CBD dla autyzmu jest korzystny.

W badaniu Remedy Review rodzicom zadano pytania dotyczące zachowania ich dzieci. Ten kwestionariusz wykazał, że 50% stwierdziło, że ich dzieci mają problemy z kontrolą impulsów i krótką uwagę. 45% stwierdziło, że ich dzieci były nadpobudliwe, a 45% stwierdziło, że mają nadzieję, że CBD poprawi nastrój ich dzieci. Kolejne 35% stwierdziło, że ich dziecko nie spało dobrze, a 30% stwierdziło, że ma problemy z komunikacją. Gdy dzieci zaczęły stosować CBD, pojawiły się pewne znaczące korzyści. 54% stwierdziło, że ich dziecko ma bardziej pozytywny nastrój. 53% stwierdziło, że ich dziecko jest mniej niespokojne, a 45% stwierdziło, że ich dziecko jest mniej zestresowane.

Inną korzyścią jest lepszy sen i lepsza komunikacja. Czy CBD dla autyzmu jest legalne? CBD pochodzi z konopi indyjskich, nie zawiera THC, który jest psychoaktywną częścią rośliny. Z tego powodu legalne jest kupowanie i sprzedawanie CBD. Możesz zauważyć, że niektóre CBD mają niski procent THC, to się nazywa pełne spektrum. Oznacza to, że otrzymujesz legalną ilość THC.