Co dr Farsalinos zaprezentował na kongresie kardiologów!

Pod koniec sierpnia w Amsterdamie odbył się doroczny kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kolejny raz wziął w nim udział dr Konstantinos Farsalinos, który przedstawił badania zespołu grecko-włoskiego, koncentrujące się na bezpośrednim wpływie używania e-papierosa na parametry hemodynamiczne, czyli dotyczące układu krwionośnego.

Badaniom poddano 60 osób – 30 palaczy analogów oraz 30 użytkowników e-papierosów, byłych palaczy. Ich zadaniem było powstrzymać się przez 8 godzin od palenia/inhalowania oraz przyjmowania kofeiny (kawa/herbata). Następnie palacze mieli wypalić 2 papierosy (0,7 mg nikotyny każdy), a chmurzący mogli dowolnie zaciągać się przez 15 minut e-papierosem z liquidem 18 mg/ml.

Po pół godzinie wykonywano badania przepływu krwi w naczyniach wieńcowych. W przypadku palaczy tytoniu zmierzony spadek przepływu krwi w naczyniach wieńcowych o 16% przy jednoczesnym wzroście oporu przepływu o 19% w stosunku do wartości sprzed eksperymentu. W przypadku użytkowników e-papierosów nie zauważono żadnych zmian tych parametrów. Co istotne, gdy palacze analogów używali e-papierosa w doświadczeniu, także nie powodowało to zmian parametrów hemodynamicznych.

W zasadzie można by przeprowadzić dodatkowo próbę z użytkownikami e-papierosów, dając im do palenia papierosy tytoniowe. Takiej próby nie wykonano ze względów etycznych. Nietrudno jednak się domyślić, że zmiany przepływu krwi byłyby prawdopodobnie większe niż w przypadku pierwszego z opisanych doświadczeń.

Badane było także stężenie karboksyhemoglobiny (HbCO), czyli typowego związku obecnego w czerwonych krwinkach palaczy tytoniu (powstaje z połączenia tlenku węgla z hemoglobiną). Zgodnie z hipotezą badawczą zauważono istotny wzrost stężenia HbCO po wypaleniu dwóch papierosów, natomiast poziom HbCO po użyciu papierosa elektronicznego nie ulegał zmianie. To dość oczywiste, ponieważ w przypadku chmurzenia nie mamy do czynienia z procesem spalania, a więc nie istnieje zewnętrzne źródło tlenku węgla, który mógłby się wiązać z hemoglobiną.

W wystąpieniu dr Farsalinos zaapelował o dalsze badania kliniczne w tym kierunku, wskazując, że e-papierosy mogą być istotnym narzędziem do walki z nałogiem tytoniowym. Jednocześnie podkreślił, że nadal zostaje kwestią otwartą długofalowe oddziaływanie wapowania na zdrowie.