Czy jest możliwość zdobycia tego oto premixa. Najlepiej w Warszawie