Czym jest Europejska Inicjatywa Wolności E-palenia (EFVI) ? Petycja w sprawie elektronicznych papierosów!

To teraz nieco konkretniej rozwinę temat, który kontynuuję już od jakiegoś czasu dotyczący nie tyle propagandy e-palenia, bo to nie jest moją intencją, ale raczej propagowania wolności wyboru każdego z nas, w tym między innymi e-palenia właśnie. Z pomocą przychodzi mi ciekawa i słuszna inicjatywa, której ogólnoeuropejską nazwę zawarłam już w tytule. Dokument będący petycją jest prawdziwym błaganiem czy żądaniem o uszanowanie poczucia wolności waperów (e-palaczy) i ma na celu skłonienie decydentów, aby e-papierosy nie zostały nigdy zaklasyfikowane jako wyroby tytoniowe czy leki, a raczej jako produkty rekreacyjne ogólnego przeznaczenia. Dlaczego? Jestem za elektronicznymi papierosami!

Jeśli elektroniczne papierosy zostaną uznane wyrobami tytoniowymi, wówczas zdecydowanie ograniczy się możliwość ich zakupu. Utrudni się dostęp do e-papierosów osobom, które po prostu wybierają wapowanie (e-palenie). Będzie to z pewnością pogwałceniem ich wolnego wyboru, ale także w innej perspektywie sprawi, że zacznie na masową skalę kwitnąć czarny rynek i sprzedaż nielegalna. Jeszcze nigdy w historii nie udało się zlikwidować jakiejś używki czy innego produktu za pomocą zakazów i ograniczeń na nie wprowadzanych czy sprawa dotyczyła papierosów, alkoholu, czy nawet narkotyków. Historia i dzień dzisiejszy niejednokrotnie nas o tym przekonuje, czego można dowieść na licznych przykładach wprowadzania prohibicji w Polsce, USA czy w innych krajach. Inicjatorzy petycji słusznie podkreślają, że odkąd obalono mity dotyczące szkodliwości wapowania dla otoczenia, odtąd e-palenie staje się sprawą całkowicie prywatną i jest swego rodzaju hobby, a ingerowanie w tę sferę jest „naruszeniem praw osobistych”.

Oto, czego chcieliby waperzy, e-palacze zabierający głos w dyskusji dotyczącej restrykcji odnośnie e-papierosów:

1) Umożliwić wszystkim istniejącym waperom Europy możliwość dalszego wapowania – w ten sam sposób jak e-palaczom mieszkającym w państwach członkowskich, w których wapowanie jest nieuregulowane – bez stanowienia prawa mającego znaczący negatywny wpływ na dostępność i różnorodność produktów do e-palenia;

2) Umożliwić w przyszłości wszystkim europejskim waperom możliwości doświadczenia bogatej kultury e-palenia, którą się teraz cieszymy w państwach członkowskich, w których e-palenie, wapowanie jest nieuregulowane;

3)Pozwolić narażonym na straty producentom i sprzedawcom, utrzymać się na rynku, nie niszcząc ich przez obciążenie niepotrzebną stratą czasu i pieniędzy na procedury licencyjne w związku z sprzedażą papierosów elektronicznych i produktów pokrewnych.

Jeśli zgadzasz się z tymi argumentami i pragniesz wspierać waperów walcząc o wolność wyboru i ochronę zdrowia własnego oraz innych, podpisz petycję na stronie: efvi.eu