Dowiedziono, że e-papieros pomaga w rzucaniu palenia!

Przeprowadzono pracę badawczą, mającą na celu dostarczenie dowodów na to, że e-papierosy pomagają palaczom tradycyjnych papierosów w ich rzuceniu.

24-miesięcznej obserwacji zostało poddanych czterdziestu palaczy tradycyjnych papierosów. Pierwszy okres 6 miesięczny był okresem interwencyjnym, następnie przeprowadzono obserwację liczby wypalanych papierosów na dzień oraz poziomu wydychanego tlenku węgla (CO).

Po 24 miesiącach u 27 osób zaobserwowano 50% spadek wypalanych papierosów na dzień, pięć osób przestało palić używając e-papierosa, kolejne pięć osób zaprzestało używania e-papierosa i rzuciło palenie bez jego użycia, trzy osoby powróciły do palenia wyłącznie papierosów tradycyjnych, a cztery osoby skorzystały z innych pomocy w rzucaniu palenia.

Wnioski z przeprowadzonej obserwacji są jasne – e-papieros znacznie zwiększa szansę na rzucenia tradycyjnych papierosów.”