„E papierosy w świetle najnowszych badań” – konferencja w Polskiej Agencji Prasowej

Elektroniczne papierosy coraz częściej stają się tematem dyskusji, niemniej nigdy nie bywały przedmiotem poważnych spotkań. Bieżącego roku 27 lutego w Polskiej Agencji Prasowej została zorganizowana konferencja pod hasłem wpływu e-papierosów na zdrowie człowieka. Poprowadził ją Maciej Orłoś, który w swojej walce z nałogiem wykorzystuje właśnie elektronicznego papierosa.

W sympozjum wzięli udział wybitni znawcy, przede wszystkim naukowcy, którzy wypowiedzieli się na temat związków i substancji, jakie wyodrębnić można z e-liquidów. Głównym prelegentem był dr hab. Andrzej Sobczak, autor licznych publikacji naukowych z zakresu zagadnień związanych z elektronicznymi papierosami – kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Zakładu Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Naukowiec zaprezentował wyniki swoich badań nad zawartością par generowanych z e-papierosa. Z przeprowadzonych przez niego eksperymentów wynika, że wytwarzane przez e-papierosy opary – przy użyciu wyżej wymienionych płynów – nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka. Mowa o rakotwórczym benzenie, toluenie czy też wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych. Swoje wnioski dr Sobczak dopełnił informacjami ze świata w zakresie skuteczności elektronicznych papierosów w walce z uzależnieniem. To kolejne argumenty dla wszystkich zwolenników e-dymka.

Dr Michał Kozłowski, uczestnik konferencji podkreślił, że wciąż konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad e-papierosami na różnych płaszczyznach. Potrzebna jest analiza chemiczna, biochemiczna, medyczna czy nawet psychologiczna (w zakresie walki z nałogiem tytoniowym). Istotną kwestią – według organizatorów – jest także określenie wpływu długotrwałego wdychania glikolu propylenowego. To charakterystyczny „dymek” z elektronicznych papierosów.

Uczestnicy zgodzili się z dr Kozłowskim w zakresie konieczności stworzenia norm dla liquidów. Dodatkowo podniósł on ważne zagadnienie, jakim jest potrzeba szerzenia informacji wśród społeczeństwa o uzależniającym działaniu nikotyny. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli wymogi ustaleń dotyczących ograniczeń wiekowych w dostępie do e-papierosów.

Podczas konferencji głos zabrał też przedstawiciel e-palaczy – Marek Szymański, który zwrócił uwagę na konieczność rozwijania wiedzy i świadomości wśród osób korzystających z elektronicznych papierosów. Podczas swojego przemówienia przybliżył obecnym również temat e-papierosów z punktu widzenia jego użytkowników.