IBUTAMOREN, czyli wszystko co musisz wiedzieć o MK-677

 

Popularny środek wśród sportowców, który powstał w wyniku leczenia skutków starości

Naukowcy od dawna prowadzą badania, tworząc suplementy, leki oraz diety mające na celu opóźnienie starzenia oraz minimalizacje jego skutków. Ponad 15 lat temu zaczęto obserwować w jaki sposób Ibutamoren działa na osoby starsze. Oznaczono go wtedy do badań jako środek, który ma leczyć skutki starzenia. Celem naukowców było wzmocnienie układu kostnego, który w tym wieku zaczyna słabnąć. Wzmocnienie rozrostu mięśni, opóźnienie ich procesów katabolicznych. Zwiększenie energii, witalność. Poprawa jakości snu.[1] Czy udało się im to osiągnąć? Niestety nie znaleziono skutecznych leków opóźniających procesy starzenia. Natomiast Ibutamoren okazał się niemal idealnym środkiem ku temu.

 

Opis substancji chemicznej: Metansulfonian ibutamorenu

Popularnie nazywany MK-677, to w rzeczywistości C27H36N4O5S. Występuje on pod nazwami Ibutamoren, Nutrobal czy L-163191. To związek aktywny doustnie. Jest to niepeptydowy, syntetyczny i selektywny mimetyk greliny oraz sekretagog hormonu wzrostu. Oznacza to, że jest to agonista receptora GHS-R.[2]

Oznacza to, że jest on błędnie zaliczany do SARMów, ponieważ jego molekularnym punktem uchwytu jest receptor greliny, a nie receptor androgenowy. Jednak czy to oznacza, że nie spełnia on podobnej funkcji? Należy zaznaczyć, że Grelina jest naturalnie występującym w organizmie hormonem peptydowym. Organizm produkuje ją w warunkach braku pokarmu. Jej funkcją biologiczną jest między innymi stymulowanie przysadki do uwalniania hormonu wzrostu. Oznacza to, że również działa pobudzając wzrost masy mięśniowej. Jednak posiada inny mechanizm działania.

 

Jak działa MK-677?

Po zażyciu środka zawierającego tę substancję, w procesie wchłaniania, przekracza barierę krew-mózg. Następie zaczyna pobudzać receptory GHS-R (pamiętając, że działa poprzez grelinę) z podwzgórza i przysadki mózgowej. To działanie prowadzi do nasilenia amplitudy oraz częstotliwości wyrzutów hormonu wzrostu. Hormon wzrostu zaczyna krążyć we krwi, powodując zwiększone uwalnianie w wątrobie IGF-1[1,2]. Ten insulinopodobny czynnik natomiast charakteryzuje się działaniem ogólnoustrojowym anabolicznym.[3] Skutkiem ubocznym pobudzenia GHS-R jest znaczne zwiększenie apetytu.

 

Efekty stosowania

Dla ułatwienia efekty stosowania podzielone zostały na pozytywne i negatywne oraz zawarte w jednej tabeli.

Efekty stosowania pożądane Skutki uboczne
 • nasilenia przemian anabolicznych
  w tkance mięśniowej
 • stymulacja obrotu kostnego
 • wzrost beztłuszczowej masy ciała (FFM, fat-free mass);[1] 
 • nawodnienie komórek (ICW, intracellular water);[2],[3]
 • działanie ochronne tkanki mięśniowej antykatabloiczne;[4]
 • stymuluje apetyt (w pierwszym kwartale stosowania);
 • wpływa pozytywnie na homeostazę ogrganizmu, pobudzając jednocześnie jego regenerację;[5]
 • zwiększa produkcję kwasu hialuronowego, poprawia gęstość i jakość mazi stawowej;
 • wpływa pozytywnie na wygląd skóry.[6]
 • pobudza do wzrostu paznokcie i włosy[7];
 • normalizuje profil lipidowy krwi poprzez m.in. redukcję stężenia lipoprotein niskiej gęstości (LDL, low-density lipoprotein) [8].
 • długotrwale podwyższa poziomy GH i IGF-1, przez co wydzielany hormon wzrostu przypomina ten o profilu żeńskim, co za tym idzie może imitować działanie estrogenopodobne;[9], [10]
 • zatrzymanie wody w organizmie;
 • zwiększony apetyt; [11]
 • pogorszenie glikemii i wrażliwości insulinowej; [12]
 • wzrost porannego poziomu kortyzolu; [13],[14]
 • wzrost poziomu prolaktyny; [15]
 • zwiększenie masy; [16]

 

Mit na temat oznaczenia MK-677 jako spalacza.

Badania prowadzone w walce z otyłością przy użyciu MK-677 wskazują na przyspieszenie metabolizmu i utratę tkanki tłuszczowej w ciągu pierwszych 2 tygodni stosowania. [20]

Wniosek: jest to okres wzrostu hormonalnego i zmian w organizmie, naturalny efekt, który się nie utrzymał.

Zgodnie z wynikami badań długo okresowych (ponad 8-miesięcznych), istnieje podejrzenie, że po 6 miesiącach stosowania MK-677 przyczynia się do spalania tkanki tłuszczowej. Jednak nie zostało to udowodnione. [21],[22],[23]

Wniosek: MK-677 nie jest spalaczem tłuszczu.

 

Dobrze przebadany środek

MK-677 jako środek, który w początkowym założeniu miał być lekiem, został poddany licznym badaniom laboratoryjnym oraz klinicznym. Oto kilka najciekawszych z nich.

Badania w zakresie wpływu MK-677 na tkankę tłuszczową[24]

OPIS: Badanie zostało przeprowadzone w latach ’90 z zachowaniem wszystkich wymogów badań klinicznych (zaślepione, randomizowanie, kontrolą placebo). Do badania wybrano grupę 24 otyłych mężczyzn (wiek:18-50 lat, poprawna homeostaza organizmu, BMI >30). W obrębie badanych wydzielono dwie grupy kontrolne. Grupa I otrzymywała 25 mg MK-677 na dobę, w regularnych odstępach czasowych co 24 h, przez 8 tygodni. Grupa II otrzymywała w ten sam sposób placebo.

WYNIK: W grupie badawczej odnotowano: Wzrost stężenia GH, IGF-1 i białka wiążącego IGF – IGF-BP3 (IGF-binding protein-3). Brak wzrostu stężenia kortyzolu we krwi. Brak wzrostu stężenia kortyzolu w moczu. Znaczny wzrost (powyżej 30%) beztłuszczowej masy ciała. Brak znaczącej zmiany masy tkanki tłuszczowej (poniżej 20%). Niewielki wzrost podstawowej przemiany materii. W grupie placebo: Brak wzrostu Wzrost stężenia GH, IGF-1 i białka wiążącego IGF – IGF-BP3 (IGF-binding protein-3), śladowy wzrost na kilku mężczyznach, mógł być naturalną granicą błędu badań. Brak wzrostu stężenia kortyzolu we krwi. Brak wzrostu stężenia kortyzolu w moczu. Pomijalny wzrost beztłuszczowej masy ciała. Brak zmiany masy tkanki tłuszczowej. Niewielki wzrost podstawowej przemiany materii.

WNIOSEK: MK-677 nie jest spalaczem tłuszczu. Pobudza wzrost beztłuszczowej masy ciała.

 

Badanie kliniczne wpływu MK-677 na procesy kataboliczne[25]

OPIS: Badanie zostało przeprowadzone w latach ’90 z zachowaniem wszystkich wymogów badań klinicznych (zaślepione, randomizowanie, kontrolą placebo). Do badania wybrano grupę 8 osób (wiek: 24-39 lat, poprawna homeostaza organizmu). W obrębie badanych wydzielono dwie grupy kontrolne. Każda z nich została poddana diecie deficytu kalorycznego. Grupa I otrzymywała 25 mg MK-677 na dobę, w regularnych odstępach czasowych co 24 h, przez 8 tygodni. Grupa II otrzymywała w ten sam sposób placebo.

WYNIK: W grupie I: Po siedmiu dniach przyjmowania MK-677 odnotowano poprawę bilansu azotowego. Wynik utrzymał się po 14 dniach. W grupie placebo: Po 7 dniach odnotowano znaczący spadek bilansu azotowego. Wynik utrzymał się po 14 dniach.

WNIOSKI: MK-677 odwraca utratę azotu w komórkach wywołane dietą.  Utrzymanie tego efektu u pacjentów katabolicznych lub z przewlekłymi stanami zapalnymi może być przydatne w leczeniu tych stanów.

 

Badanie kliniczne wpływu MK-677 na regenerację po przebytym urazie (faza IIb)[26]

OPIS: Badanie zostało przeprowadzone z zachowaniem wszystkich wymogów badań klinicznych (zaślepione, randomizowanie, kontrolą placebo). Do badania wybrano grupę 123 osób (wiek: >65 lat, poprawna homeostaza organizmu, przebyty uraz kostny, preferowany uraz szyjki kości udowej). W obrębie badanych wydzielono dwie grupy kontrolne. Grupa badawcza otrzymywała 25 mg MK-677 dziennie przez 24 tygodnie.

WYNIK: W grupie badawczej: Odnotowano wzrost stężenia IGF-1. Zwiększenie odczuwalnej siły mięśniowej i średniej prędkości chodu. Nie odnotowano poprawy innych mierzonych parametrów funkcjonalnych. Zmniejszyła się ilość upadków (sugestia poprawy refleksu oraz skupienia – nie poddana dalszym badaniom).

ZDARZENIE: Ze względów bezpieczeństwa badanie nie przeszło do kolejnej fazy badań klinicznych. Zastrzeżenie MK-677 wykazuje niekorzystny profil bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej. Badanie kardiologiczne wykazało zastoinową niewydolność serca u ograniczonej liczby pacjentów. Zespół lekarzy prowadzących przerwał badania.

WNIOSEK: Środek MK-677 powoduje zwiększoną regenerację, poprawę refleksu oraz skupienia. Jednak obciąża serce. Jest nie wskazany dla osób powyżej 65 r.ż. MK-677 zalecane jest do badań w grupie młodszej, najlepiej aktywnej po badaniach kardiologicznych.

 

Opinie na temat przyjmowania MK-677

Przeprowadzony reaserch for intenretowych na temat działania MK-677. Większość użytkowników opisuje pozytywny efekt.

 

Źródła

[1] First-in-human study of sNN 0029 in ALS to go ahead. Inpharma Wkly. 1667, 9 (2008), wersja on-line: https://doi.org/10.2165/00128413-200816670-00024

[2] Pitt Quantum Repository, Ibutamoren, 2016 University of Pittsburgh Department of Chemistry, wersja on-line: http://pqr.pitt.edu/mol/UMUPQWIGCOZEOY-JOCHJYFZSA-N (na dzień 07-02-2021r.)

[3] Codner E. oraz inni: Effects of oral administration of ibutamoren mesylate, a nonpeptide growth hormone secretagogue, on the growth hormone-insulin-like growth factor I axis in growth hormone-deficient children,  Clin Pharmacol Ther. 2001, str. 91-98.

[4] Ralf Nass oraz inni: Effects of an Oral Ghrelin Mimetic on Body Composition and Clinical Outcomes in Healthy Older Adults: A Randomized, Controlled Trial, Ann Intern Med. 2008, str. 598.

[5] Ibidem, str. 601–611.

[6] Murphy MG oraz inni, MK-677, an orally active growth hormone secretagogue, reverses diet-induced catabolism, J Clin Endocrinol Metab. 1998.

[7] Ibidem.

[8] Ralf Nass oraz inni: Effects of an Oral Ghrelin Mimetic on Body Composition and Clinical Outcomes in Healthy Older Adults: A Randomized, Controlled Trial, Ann Intern Med. 2008, str. 598.

[9] Codner E. oraz inni: Effects of oral administration of ibutamoren mesylate, a nonpeptide growth hormone secretagogue, on the growth hormone-insulin-like growth factor I axis in growth hormone-deficient children,  Clin Pharmacol Ther. 2001, str. 91-98.

[10] Ibidem.

[11] Ibidem.

[12] Copinschi G: Effects of a 7-day treatment with a novel, orally active, growth hormone (GH) secretagogue, MK-677, on 24-hour GH profiles, insulin-like growth factor I, and adrenocortical function in normal young men, J Clin Endocrinol Metab. 1996.

[13] Ibidem.

[14] Ibidem.

[15] Ibidem.

[16] Ibidem.

[17] Ibidem..

[18] Ibidem.

[19] Ibidem.

[20] Ralf Nass oraz inni: Effects of an Oral Ghrelin Mimetic on Body Composition and Clinical Outcomes in Healthy Older Adults: A Randomized, Controlled Trial, Ann Intern Med. 2008, str. 598.

[21] Ralf Nass oraz inni: Effects of an Oral Ghrelin Mimetic on Body Composition and Clinical Outcomes in Healthy Older Adults: A Randomized, Controlled Trial, Ann Intern Med. 2008, str. 598.

[22] Abraham Adunsky i inni, MK-0677 (ibutamoren mesylate) for the treatment of patients recovering from hip fracture: A multicenter, randomized, placebo-controlled phase IIb study, Archives of Gerontology and Geriatrics, 2011 r., strony: 183-189,

[23] Ethel Codner i inni, próby kliniczne z wnioskami w publikacji: Effects of oral administration of ibutamoren mesylate, a nonpeptide growth hormone secretagogue, on the growth hormone–insulin‐like growth factor I axis in growth hormone–deficient children, the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, Stockholm, Sweden, 1997.

[24] Badanie kliniczne grupy J Svensson, wyniki w formie publikacji: Two-month treatment of obese subjects with the oral growth hormone (GH) secretagogue MK-677 increases GH secretion, fat-free mass, and energy expenditure, 1998. Zobacz również: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10372705/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9661080/

[25] M G Murphy z zespołem, próba klieniczna z wynikiem opublikowanym: MK-677, an orally active growth hormone secretagogue, reverses diet-induced catabolism, 1998r. Zobacz również: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8954023/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10571453/

[26] Zespół badawczy, Julie Chandler, badanie kliniczne zakończone opublikowanym wynikiem: MK-0677 (ibutamoren mesylate) for the treatment of patients recovering from hip fracture: A multicenter, randomized, placebo-controlled phase IIb study.