Ile czasu potrzeba żeby naładować akumulatory ?

Na grupach kilka razy dziennie pojawiają się pytania o sposób na wyliczenie czasu ładowania akumulatorów. Dzieląc pojemność w mAh przez prąd ładowania w mA nie uzyskamy poprawnego wyniku ( nie uwzględniamy spadków i sprawności ładowarki )

Należy pamiętać,że czas ładowania akumulatorów należy od wielu czynników :

  • Od ciśnienia oraz temperatury otoczenia

  • Od jakości wykonania ładowarki

  • Od ” przekłamania ” podawanych wartości ładowarki

  • Od poprawnego sformatowania akumulatora

Wzór na wyliczenia : T= 1.4 x C / I  gdzie :

  • T – czas ładowania podany w godzinach ( h )

  • C – pojemność akumulatora podawana w mAh ( mili ampero godzinach )

  • I – prąd ładowania ładowarki podawany w mA ( mili amperach )

  • 1.4 – współczynnik, który pomaga w poprawnym obliczeniu czasu ładowania z racji spadającego natężenia ładowania w końcowym okresie ładowania akumulatorów

Przykład :

Pojedynczy akumulator o pojemności 2600 mah ładujemy w slocie ładowarki Luc V4 ustawiając natężenie ładowania na 1A.

T – 1.4 x 2600 / 1000 = 3,64 h

Jak zamienić 3.64 na konkretny czas ładowania ? Każdy z Was uczył się proporcji 🙂

60 min —– 100 %

x min   —– 364 %

x = 60 x 364 / 100 = 218,4 minuty = 3 godziny i 38 minut

Tolerancja jaką należy przyjąć to MAX 20% odchylenia od wyliczeń.

boardboard