Nie zabijajcie branży EIN! STOP Akcyzie!!! – YouTube

Udostępniajcie i komentujcie ten film.

 

Rząd nie dba o zdrowie – liczą się tylko pieniądze, których brakuje w budżecie z powodu nieprzemyślanych decyzji i projektów takich jak 500+.

 

Zdrowie użytkowników EIN nie obchodzi polityków – liczą się tylko pieniądze ..