Oporowość- A po co to komu?

Zobaczysz ten termin używany w odniesieniu do grzałek np. – „ta grzałka ma oporowość 1,5 ohma”. Mówiąc najprościej, opór odnosi się do tego, jaki opór ma materiał na przepływ energii elektrycznej – jak łatwo lub trudno jest przepuszczać przez materiał. Ohm jest standardową jednostką używaną do pomiaru oporu. Czasami om jest zapisywany jako Ω, co jest grecką literą omega. Wyższe opory oznaczają, że energia elektryczna przechodzi przez grzałkę trudniej, podczas gdy grzałki o niskiej rezystancji pozwalają na łatwiejsze przejście elektryczności. Grzałki o wysokiej rezystancji są zwykle spotykane w zbiornikach MTL, natomiast grzałki o niskiej rezystancji lub sub-omowe (o rezystancji mniejszej niż 1 ohm) są zwykle spotykane w zbiornikach DTL. Wyższe opory oznaczają mniejszą wydajność chmury, a niskie opory oznaczają większą wydajność chmury. Więc jeśli szukasz zbiornika lub urządzenia, które wytwarza tylko niewielką ilość pary, jak papieros, chciałbyś znaleźć urządzenie z grzałką o wysokiej rezystancji – na przykład zestaw T18 II, który ma cewkę z opór 1,5 ohmów. Jeśli szukasz czegoś, co wytwarza duże chmury , bardziej interesuje Cię urządzenie z niską rezystancją lub grzałką sub-omową – na przykład zestaw Smok Stick V9 z grzałkami 0,15 oma.