Panie Ministrze.. Skorzystaj z mądrości, może sam czegoś się nauczysz…

Zapraszam serdecznie do przeczytania listu prof. Gerry' ego Stimsona skierowanego do Ministra Zdrowia. 

Polska jest krajem o jednej z najwyższych absorpcji e-papierosów w Europie. Jednocześnie, i zapewne skorelowany, jest fakt, że wraz ze wzrostem dostępności e-papierosów obserwujemy w Polsce znaczny spadek używania tytoniu  zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Pełna treść do przeczytania TUTAJ