Płyny do e-papierosów bez akcyzy zarekwirowane w Świdnicy.

W punkcie sprzedaży na pasażu jednej z galerii handlowych w Świdnicy oferowane były produkty do e-papierosów bez akcyzy. Straty państwa oszacowano na ponad 40 tysięcy złotych. Zarekwirowane płyny zostaną poddane badaniom laboratoryjnym na zawartość niedozwolonych, groźnych dla zdrowia ludzi substancji.

Od 1 maja br. w obrocie handlowym nie mogą już występować płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie bez znaków akcyzy. Jeśli podmiot, który 1 maja br. posiadał takie wyroby bez znaków akcyzy, będzie chciał je nadal sprzedawać, to musi wycofać je ze sprzedaży i dokonać legalizacji czyli nałożyć na nie banderole legalizacyjne.

Funkcjonariusze dolnośląskiej  Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w punkcie sprzedaży detalicznej na pasażu jednej z galerii handlowych w Świdnicy znaleźli blisko 2,5 tysiąca sztuk tego typu wyrobów bez znaków akcyzy. Dodatkowo część płynu do e-papierosów oferowana była do sprzedaży w opakowaniach 100 ml, co jest niezgodne z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Łącznie zabezpieczono 43,5 litra w pojemnikach zapasowych z płynem do e-papierosów o pojemności 100 ml oraz ok. 2  tys. szt. płynu do e-papierosów w pojemnikach 10 ml. Straty, na jakie narażony został Skarb Państwa wyniosły łącznie 42 tysiące złotych.

Ujawnione płyny do e-papierosów zostały zajęte do postępowania karnego-skarbowego. Część z nich zostanie poddana badaniom laboratoryjnym na zawartości substancji niedozwolonych w płynach do e-papierosów.