Prawo ohma – podstawą każdego wapera

Niech ten króciutki opis każdego ze wzorów będzie małą lekcją, którą każdy waper powinien spełnić.

Napięcie

To różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami do wartości tego ładunku.

Natężenie prądu

To wielkość fizyczna charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku. Symbolem natężenia jest I.

Moc

To praca jaką wykonuje energia elektryczna w jednostce czasu. Jednostką mocy w układzie SI jest W – wat.

Oporność = Rezystywność

To wielkość charakteryzująca materiały pod względem przewodnictwa elektrycznego. Jednostką określającą oporność jest Ω – Ohm.

1724402_862180220470966_184234426834825653_n

P=U*I -> Moc = Napięcie x Natężenie

P=U2/R -> Moc = Napięcie kwadrat/ oporność

P= R*I2 -> Moc = Oporność * Natężenie kwadrat


R=U/I -> Oporność = Napięcie / Natężenie

R=P/I2 -> Oporność = Moc / Natężenie kwadrat

R=U2/P -> Oporność = Napięcie kwadrat / Moc


I= √ P/R -> Natężenie = Pierwiastek z Mocy / Oporność

I= P/U -> Natężenie = Moc / Napięcie

I=U/R -> Natężenie = Napięcie / Oporność


U= √R*P = Napięcie = Pierwiastek z Oporność * Moc

U=P/I -> Napięcie = Moc / Natężenie

U=R*I -> Napięcie = Oporność * Natężenie