Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedłożony przez ministra zdrowia. 

Papierosów elektronicznych nie będzie można sprzedawać osobom niepełnoletnim. – WIĘCEJ TUTAJ