PROSZĘ !!! fakty i dowody nie do podważenie że WAY2WEB z Myszkowa zajebali ten znak !!!

PROSZĘ !!! fakty i dowody nie do podważenie że WAY2WEB z Myszkowa zajebali ten znak !!! rejestracja ZNAKU PINK FURY nastąpiła w 2007 roku – JEST NAPISANE !!! a pod spodem złodziejska !!! rejestracje znaku przez WAY2WEB z Myszkowa z tego roku 2022 i to JEST KÓRWA FAKT z którym się zapoznajcie !!! NIGDY WEY2WEB z Myszkowa NIE NIE NIE miał praw to tego LOGO ZNAKU – widzicie Że to złodzieje !!! iii jestem pewien że w zmowie działa po raz kolejny Pani Mecenas z Częstochowy Małgorzata B … !a to znowu jest KARALNE !!!Oszustwo – kodeks karnyPrzestępstwo oszustwa zostało uregulowane w kodeksie karnym w art. 286. Zgodnie z treścią tego przepisu:§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.