Rodzaje i cechy połączeń

W boxach mechanicznych jak i zasilaniach z elektroniką stosuje się 2 rodzaje łączeń akumulatorów.

ŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE

S1

Cechy :

– Łączenie akumulatorów ” + ” z ” + ” oraz ” – ” z ” – ” tworząc tym samym jednolity obwód
– Sumaryczne napięcie wyjścia jest takie samo niezależnie od ilości zastosowanych ogniw ( należy łączyć akumulatory o tym samym napięcie znamionowym )
– Wydajność prądowa ( Ah – amperogodziny ) się sumują
– Łączna pojemność ( mAh – mili amperogodziny ) sumują się

ŁĄCZENIE SZEREGOWE 

S

Cechy :

– Napięcie łącznie pakietu sumuje się. Łącząc szeregowo 2 akumulatory o napięciu znamionowym 3,7 V wyjściowo otrzymamy 7,4 V
– Wydajność prądowa ( amperaż ) niezależnie od ilości łączonych ogniw jest taka sama jak pojedynczego ogniwa
– Pojemnośc pakietu ( w Ah ) niezależnie od ilości łączonych ogniw jest taka sama jak pojedynczego ogniwa

Takie połączenie stosuje się głównie w modach elektronicznych w celu uzyskania wyższego napięcia a następnie jego regulacji przy pomocy przetwornicy.

Można również łączyć mieszane pakiety np. po 2 akumulatory równolegle – w szereg.

Należy pamiętać,że łącząc akumulatory w pakiet muszą mieć takie same parametry !