TAK! w tym przypadku jest nawet bardzo szkodliwy …

i z całą pewnością zaszkodzi!