Wapuję i czuję się zdrowszy !

Życie jest za krótkie by się truć ! 

A według badań naukowych palacz papierosów tradycyjnych żyje średnio 14 lat mniej od osoby niepalącej. Substancje, które wydzielają się podczas procesu spalania w papierosie tradycyjnym skracają nasze życie o ponad 5113 dni !

 

Czy warto truć się dalej ? Dla mnie odpowiedź jest oczywista – wy odpowiedzcie sobie sami.