Polityka prywatności

Administratorzy serwisu vape.pl stoją na stanowisku poszanowania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników serwisu. Poniższa polityka prywatności zawiera informacje o prawach autorskich, wyjaśnienie kwestii danych osobowych oraz pozostałe zastrzeżenia prawne.

Prawa autorskie

Zgromadzone w serwisie vape.pl treści pozostają własnością ich autorów, tj. zarejestrowanych użytkowników serwisu. Treści te nie mogą być wykorzystywane na innych stronach www, ani w jakichkolwiek innych środkach przekazu bez zgody ich autorów lub administratorów serwisu. Nieautoryzowane użycie będzie oznaczało naruszenie prawa autorskiego i łamanie prawa polskiego.

Dane osobowe użytkowników

Vape.pl posiada bazę informacji o zarejestrowanych użytkownikach serwisu. Podanie tych informacji jest dobrowolne i wymagane do pomyślnego przeprowadzenia procesu rejestracji, potrzebnego do pełnego korzystania z serwisu. Informacje te to aktualny adres e-mail oraz identyfikator użytkownika w serwisie Facebook. Serwis vape.pl umożliwia modyfikację oraz usunięcie danych osobowych użytkownika z prowadzonej bazy danych.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Vape.pl nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników żadnym podmiotom gospodarczym w celu osiągania korzyści materialnych.

Adresy IP i Cookies (Ciasteczka)

Ze względów czysto technicznych serwis vape.pl korzysta z zapisywanych na komputerze użytkowników plików cookies oraz zbiera informacje o adresie IP. Usunięcie plików Cookies lub nie udostępnienie adresu IP może utrudnić, bądź uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu, za co Administratorzy vape.pl nie ponoszą odpowiedzialności.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Dostęp do wszelkich treści zamieszczonych w serwisie jest bezpłatny, a ich autorzy i Administratorzy vape.pl nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu, lub wykorzystywania treści w nim zawartych. Prawdziwość treści nie jest w żaden sposób weryfikowana przez właścicieli i administratorów serwisu. Administratorzy vape.pl zastrzegają sobie prawo do bezwarunkowego blokowania dostępu do serwisu dla użytkowników, którzy złamali postanowienia regulaminu korzystania z serwisu.